Équipes

Composition

Num.NomDate de naissancePositionTaille
1Seigo NARAZAKI15/04/1976GB185
2Yuji NAKAZAWA25/02/1978DF187
3Naoki MATSUDA14/03/1977DF183
4Ryuzo MORIOKA07/10/1975DF180
5Tsuneyasu MIYAMOTO07/02/1977DF176
6Junichi INAMOTO18/09/1979MT180
7Hidetoshi NAKATA22/01/1977MT175
8Tomokazu MYOJIN24/01/1978MT173
9Tomoyuki HIRASE23/05/1977AT
10Shunsuke NAKAMURA24/06/1978MT178
11Atsuhiro MIURA24/07/1974MT178
12Tomoyuki SAKAI29/06/1979MT170
13Atsushi YANAGISAWA27/05/1977AT177
14Masashi MOTOYAMA20/06/1979MT175
15Norihiro NISHI09/05/1980MT175
16Koji NAKATA09/07/1979DF182
17Naohiro TAKAHARA04/06/1979AT180
18Ryota TSUZUKI18/04/1978GB185
19Kota YOSHIHARA02/02/1978AT177
20Satoshi YAMAGUCHI17/04/1978DF178
21Yasuhito ENDO28/01/1980MT178
22Hitoshi SOGAHATA02/08/1979GB187
Entraîneur: Philippe TROUSSIER (FRA)

Tournois
Tournoi Olympique de Football Final Toutes les éditions