Équipes

Composition

Num.NomDate de naissancePositionTaille
Masashi WATANABE11/01/1936
1Tsukasa HOSAKA03/03/1937GB
2Hiroshi KATAYAMA28/05/1940
3Masakatsu MIYAMOTO04/07/1938
4Ryuzo HIRAKI07/10/1931
5Yoshitada YAMAGUCHI28/09/1944
6Ryozo SUZUKI20/09/1939
7Hisao KAMI28/06/1941
8Mitsuo KAMATA16/12/1937
9Kiyoshi TOMIZAWA03/12/1943
10Aritatsu OGI10/12/1942
11Takaji MORI24/11/1943
12Saburo KAWABUCHI03/12/1936
13Shigeo YAEGASHI24/03/1933
15Kunishige KAMAMOTO15/04/1944
16Teruki MIYAMOTO26/12/1940
17Shozo TSUGITANI25/06/1940
18Ryuichi SUGIYAMA04/07/1941
21Kenzo YOKOYAMA21/10/1943GB
Entraîneur: Dettmar CRAMER (GER)

Tournois
Tournoi Olympique de Football Final Toutes les éditions